Stig Jobs

Kategori: Utomhus
År: 2014
Valör: Diplom
Uppdragsgivare: ICA Sverige
Byrå: King

Annonsen syftade till att uppmärksamma ICAs nya och uppdaterade appar.


Arbetsgrupp

Art Director
Nima Stillerud, Thomas Larsson, Adam Gäfvert , Jesper Stein

Copywriter
Pontus Thorén, Martin Sööder

Creative Director
Frank Hollingworth

Formgivare
Olof

Fotograf
Peter Gehrke

Kundansvarig
Sunit Mehrotra

Produktionsledare
Anna Sjöberg

Projektledare
Mattias Bohlin


Andra vinnare i kategorin