SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Sveriges nationalparker

År: 2012
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: Naturvårdsverket
Byrå: Happy F&B

Uppdraget var att öka attraktionskraften hos, och tydliggöra den finaste naturen i Sverige. Genom att lyfta fram Sveriges Nationalparker, och se dem som riktiga turistattraktioner, vill Naturvårdsverket locka fler besökare. Fler besökare som får ökad kunskap om naturvetenskapen och ökar opinionen för naturvårdsfrågor. Förutom en ny varumärkesplattform, utvecklades en ny visuell identitet. Den innehåller bland annat ett omfattande guide-system, som nu interagerar med urskogar, orörda myrar och sällsynta skalbaggar.


Arbetsgrupp

AD-assistent
Johan Hammarström

Art Director
Calle Enström, Mikael Blom, Maria Glansén, Pontus Höfvner

Creative Director
Lisa Careborg, Anders Kornestedt

Illustratör
Elin Vennebring

Produktionsledare
Madeliene Sikström

Projektledare
Thomas Bo Astvik, Catarina Åkerblom


Andra vinnare i kategorin