Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 >
Identitetsdesign

Designtorget – Ny identitet

Identitetsdesign 2016 Diplom Designtorget Kurppa Hosk

bfresh (USA)

Identitetsdesign 2016 Diplom Ahold USA (Fresh formats) BLINK

Brev till mitt kära

Identitetsdesign 2016 Silverägg Lennart Grebelius (Sätila) + Marie Arvinius (Orfeus Publishing) Forsman & Bodenfors

A–TO–B

Identitetsdesign 2016 Silverägg Venue Retail Group Stockholm Design Lab

805 Million Names

Identitetsdesign 2016 Diplom United Nations World Food Programme Forsman & Bodenfors